ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES:  Χρησιμοποιούμε Cookies για τη καλύτερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας τη περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να επεξεργαστεί και, συνεπώς, να μάθει τις πληροφορίες που προσλαμβάνει, υποψιαζόμαστε ότι πιθανόν έχει ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Οι μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνουν δυσκολίες στη μάθηση στο λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή και στα μαθηματικά. 

Μπορεί ένα παιδί να έχει γενικές ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και να εκδηλώνονται μαζί με άλλα προβλήματα (αισθητηριακά, βαρηκοΐα, κώφωση- πιο περιορισμένες νοητικές δυνατότητες ή νοητική ανωριμότητα-νευρολογικές ή ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές κ.α). Επίσης μπορεί ένα παιδί να έχει μαθησιακές δυσκολίες λόγω  δυσλεξίας. Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που δεν σχετίζεται με τις παραπάνω παραμέτρους και παρουσιάζεται με μία έντονη δυσκολία σε όλους τους τομείς του γραπτού λόγου.


1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

Η αυτοματοποίηση της ανάγνωσης είναι ένας μηχανισμός που δύσκολα κατακτιέται από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά συναντάμε δυσκολίες στην ροή, στην ευχέρεια και στην αποκωδικοποίηση γραφημάτων.

2.  ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ)

Κάνουν λάθη θεματικά και καταληκτικά.

Δεν γνωρίζουν καλά τους γραμματικούς κανόνες ή αν τους ξέρουν, δεν τους εφαρμόζουν πάντοτε σε

ικανοποιητικό βαθμό.

Δεν μπορούν να θυμηθούν την ορθογραφία λέξεων, ακόμη κι αν τις έχουν συναντήσει πολλές

φορές.

3. ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ

Δεν αφήνουν αποστάσεις μεταξύ των λέξεων

Δεν χρησιμοποιούν καθόλου ή όπου πρέπει τα κατάλληλα σημεία στίξης.

Δεν χωρίζουν σε παραγράφους ή σε νοηματικές ενότητες το κείμενό τους.

Δεν συντάσσουν σωστά τους όρους της πρότασης.

Έχουν περιορισμένες ιδέες, επιχειρήματα, φτωχό λεξιλόγιο και λιτή έκφραση.

Δεν υπάρχει λογική, νοηματική και χρονολογική συνοχή των νοημάτων που παρουσιάζονται.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ένας μαθητής μπορεί να εμφανίσει δυσκολίες στα μαθηματικά λόγω κάποιων παραγόντων όπως:

Η ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Υπάρχουν δυσκολίες διαχωρισμού οπτικά παρόμοιων ψηφίων(π.χ. το 6 με το 9, το 2 με το 5, το 23 με το 32) και φαίνεται να αντιμετωπίζει τους αριθμούς ως απλές εικόνες, χωρίς τον αναγκαίο προσανατολισμό τους στο επίπεδο.

Δυσκολίες στην αντιγραφή απλών σχημάτων ή στη σχεδίαση απλών ευθειών χωρίς χάρακα

Σύγχυση εννοιών «πριν» και «μετά», με αποτέλεσμα δυσκολίες στην αντίληψη του χρόνου και την αρίθμηση

Δυσκολίες προσδιορισμού της ώρας από αναλογικό ρολόι- μη κατανόηση των όρων «παρά» και «και»

Δυσκολίες στη σωστή γραφή του σωστού συμβόλου πράξεων που μοιάζουν οπτικά (+/x, =/-, </>)

Δυσκολίες στην «κατεύθυνση» των μαθηματικών πράξεων, πχ. το πάνω και κάτω, τη στοίχιση των ψηφίων, το δεξιά και αριστερά

Τοποθετεί σε λάθος σημείο την υποδιαστολή σε δεκαδικούς αριθμούς

Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Ο μαθητής δυσκολεύεται στην κατανόηση προφορικών προβλημάτων και ασκήσεων, στη γραφή μιας σειράς αριθμών με υπαγόρευση, επίσης μπορεί να κάνει λάθη στην αρίθμηση μιας δεδομένης σειράς πραγμάτων, να μπερδεύει ακουστικά όμοιες λέξεις ( π.χ. βγάζω και βάζω) και να έχει δυσκολία στην κατανόηση των εννοιών του προσανατολισμού

ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να είναι η σύγκριση ποσοτήτων, η αλληλουχία αριθμών κ.α. 

Η ΜΝΗΜΗ

δυσκολεύεται στη συγκράτηση δεδομένων που μόλις διαχειρίστηκε (βραχύχρονη μνήμη)

δυσκολεύεται σε προβλήματα με περισσότερης της μιας πράξεις

δυσκολεύεται στην αντιγραφή από τον πίνακα, καθώς δεν συγκρατεί πολλές πληροφορίες και συνεχώς ελέγχει

ενώ γνωρίζει την πρόσθεση, πιθανόν να μην μπορεί να την θυμηθεί κατά την εκτέλεση του πολλαπλασιασμού ή να ανακαλέσει την αφαίρεση κατά την εκτέλεση μιας διαίρεσης (μακρόχρονη μνήμη)

ξεχνά τη σημασία των αριθμητικών συμβόλων (βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη)

συναντά δυσκολίες όσον αφορά τη χρονική σειρά των γεγονότων (μνήμη ακολουθιών)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 60
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΤΚ: 15235

Xάρτης

  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Σταθερό: 2106131936
Φαξ:  
  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:
info@axiatoulogou.gr
axiatoulogou@gmail
.com

Επικοινωνία